Kategorie

Jak układać kable w budynkach?

Układanie kabli w budynkach – podstawy Pierwszym zadaniem w przypadku układania kabli w budynkach jest rozplanowanie drogi kablowej. Dobrze mieć na uwadze, że przewody zasilające w jednym pomieszczeniu prowadzi się najczęściej od gniazda do gniazda. Jeśli zastosuje się tak zwany układ pierścieniowy (czyli układ, w którym obwód tworzy zamkniętą pętlę) – przerwanie ciągłości przewodu w […]

Zbliżanie i krzyżowanie kabli układanych pod ziemią

Wybór trasy kablowej – co brać pod uwagę? W przypadku układania kabli pod ziemią, jednym z głównych czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, jest głębokość, na której należy umieścić linię kablową. Przede wszystkim należy unikać sytuacji, w której kable mogłyby zostać uszkodzone mechaniczne przez chociażby szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. Dlatego szczególnie ryzykowne jest dobieranie trasy […]

Jak układać kable w kanałach i tunelach?

Kable w kanałach i tunelach – podstawy Kable, które zamierzamy ułożyć w kanałach bądź tunelach, dostosowane muszą być do warunków panujących na wyznaczonej trasie linii kablowej. W przypadku kanałów i tunelów istnieje podstawowe założenie mówiące o tym, by linię kablową poprowadzić na dnie lub na ścianach, ewentualnie na konstrukcjach wspornikowych. Jeżeli decydujemy się na ułożenie […]

Oznaczanie linii kablowych – Miniporadnik

Wstępne definicje Zanim przejdziemy do sposobu oznaczania linii kablowych, pozwolimy sobie przedstawić definicje tych wartości, które powinny znaleźć się na niżej wspomnianych oznaczeniach. Pierwszą taką definicją jest linia kablowa, czyli jeden kabel wielożyłowy lub wiele kabli jednożyłowe znajdujących się w układzie wielofazowym. Kable te połączone są ze sobą równolegle na wspólnej trasie; łączą urządzenia elektryczne: jedno- […]