Monthly Archives - sierpień 2020

Jak układać kable w budynkach?

Układanie kabli w budynkach – podstawy Pierwszym zadaniem w przypadku układania kabli w budynkach jest rozplanowanie drogi kablowej. Dobrze mieć na uwadze, że przewody zasilające w jednym pomieszczeniu prowadzi się najczęściej od gniazda do gniazda. Jeśli zastosuje się tak zwany układ pierścieniowy (czyli układ, w którym obwód tworzy zamkniętą pętlę) – przerwanie ciągłości przewodu w jednym miejscu nie skończy się wtedy odcięciem prądu w pozostałych gniazdkach. Odnośnie do układania kabli w budynkach, główną zasadą, o której należy pamiętać, jest zasada mówiąca...

Zbliżanie i krzyżowanie kabli układanych pod ziemią

Wybór trasy kablowej – co brać pod uwagę? W przypadku układania kabli pod ziemią, jednym z głównych czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, jest głębokość, na której należy umieścić linię kablową. Przede wszystkim należy unikać sytuacji, w której kable mogłyby zostać uszkodzone mechaniczne przez chociażby szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. Dlatego szczególnie ryzykowne jest dobieranie trasy kablowej w miejscach takich jak mosty (również: wiadukty i przyczółki), pod torami i drogami. W miarę możliwości unikać powinno się również przejść przez ściany i...

Jak układać kable w kanałach i tunelach?

Kable w kanałach i tunelach – podstawy Kable, które zamierzamy ułożyć w kanałach bądź tunelach, dostosowane muszą być do warunków panujących na wyznaczonej trasie linii kablowej. W przypadku kanałów i tunelów istnieje podstawowe założenie mówiące o tym, by linię kablową poprowadzić na dnie lub na ścianach, ewentualnie na konstrukcjach wspornikowych. Jeżeli decydujemy się na ułożenie kabli na ścianach, pamiętajmy o tym, by kable te nie przylegały do ścian bezpośrednio. Jaka powinna być odległość kabla od ściany? Wynosi ona zgodnie z normami...

Oznaczanie linii kablowych – Miniporadnik

Wstępne definicje Zanim przejdziemy do sposobu oznaczania linii kablowych, pozwolimy sobie przedstawić definicje tych wartości, które powinny znaleźć się na niżej wspomnianych oznaczeniach. Pierwszą taką definicją jest linia kablowa, czyli jeden kabel wielożyłowy lub wiele kabli jednożyłowe znajdujących się w układzie wielofazowym. Kable te połączone są ze sobą równolegle na wspólnej trasie; łączą urządzenia elektryczne: jedno- lub wielofazowe albo jedno- lub wielobiegunowe. Wartością znajdującą się na oznaczeniu kabli jest także napięcie znamionowe. Określenie to przedstawia najwyższe napięcie znamionowe dla linii kablowej, w której...