Jakie przewody elektryczne stosuje się w liniach napowietrznych?

Funkcją elektroenergetycznych linii napowietrznych przesyłowych, a także rozdzielczych prądu przemiennego jest przesył energii elektrycznej. Na linie te składa się pełna konstrukcja wsporcza, osprzęt linowy, izolatory oraz specjalistycznie dobrane przewody. To bez nich przesył ten nie byłby możliwy. Jakie przewody elektryczne stosuje się w liniach napowietrznych?