Znaczenie izolacji żyły kablowej w instalacjach elektrycznych

Izolacja żyły kablowej to warstwa materiału izolacyjnego, która oddziela żyły kablowe od siebie i otoczenia. Dzięki temu zapewnia bezpieczne i wolne od zakłóceń przesyłanie sygnałów elektrycznych w instalacjach elektrycznych. Wyróżniamy kilka rodzajów izolacji.