Kable niepalne ekranowane

W hurtowni Multikable znajdziesz kable ekranowe niepalne różnych typów. Oferujemy kable niepalne YnKSLYekw, kable niepalne YnKSLYekw-P, kable niepalne YnKSLYekw-P-O (kable ropoodporne) oraz kable niepalne YnvKSLYekw-P (kable wzmocnione). Są to przewody elektryczne wykonane z żył miedzianych zabezpieczonych izolacją polwinitową. Tego rodzaju kable sygnalizacyjne mają ekran z folii metalizownej. Ponieważ są to kable niepalne, powłoka z polwinitu zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia – ma właściwości samogasnące, nie rozprasza ognia, nie podsyca płomienia. Oprócz tego kable ekranowe niepalne są odporne na działanie smaru, oleju, ropy i substancji ropopochodnych.

Gdzie spotyka się kable ekranowe niepalne?

Kable miedziane niepalne są przeznaczone do energetycznych systemów automatyki i sterowania. Zasilają energią elektryczną odbiorniki o małej mocy. Przykładowe obszary, w których występują kable niepalne ekranowe, to urządzenia klimatyzacyjne, linie produkcyjne, linie montażowe, maszyny. Mocne i trwałe, ale jednocześnie giętkie kable ekranowe niepalne znajdują zastosowanie w szeroko pojętym przemyśle.

Kable niepalne ekranowe a odporność na czynniki zewnętrzne

Poza odpornością na substancje ropopochodne kable miedziane niepalne ekranowe zachowują funkcjonalność przy bezpośrednim wystawieniu na promieniowanie UV i niekorzystne warunki atmosferyczne. To czyni przewody niepalne ekranowe możliwymi do stosowania poza budynkami w warunkach średniego obciążenia mechanicznego.

Filter