Kategorie

Szanujemy prywatność naszych Klientów.

Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

§1 Informacje ogólne

1. W niniejszym dokumencie mogą się Państwo spotkać z następującymi sformułowaniami:

1) Sprzedawca – MULTIKABLE.PL, Firma INVOLT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Granicznej 105, 54-530 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000410727, NIP: PL 912-18-72-459, REGON: 021820801.

2) Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę multikable.pl.

3) Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie https://multikable.pl (dalej: Sklep internetowy) prowadzona przez Sprzedawcę.

2. Polityka prywatności Sklepu Multikable.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu internetowego i określa zakres, sposoby korzystania z danych, rodzaj, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika Polityki Prywatności sklepu Multikable.pl, Użytkownik nie powinien korzystać z usług świadczonych przez sklep internetowy.

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Sprzedawca.

§2 Dane osobowe

1. Przeglądanie strony internetowej Multikable.pl przez Użytkownika może odbywać się bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

2. Rejestracja nowego Użytkownika w sklepie internetowym wymaga podania danych osobowych tj. Imię i Nazwisko, adres e-mail oraz w przypadku przedsiębiorców numer NIP. W trakcie Rejestracji Użytkownik jest poproszony o nadanie hasła do konta. Każdy nowy Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia rejestrację Konta w Sklepie internetowym.

3. Zakupy w sklepie internetowym można dokonać bez Rejestracji Nowego Użytkownika. Do realizacji zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych: Imię i Nazwisko, Adres e-mail, Adres (ulica, kod pocztowy, miasto), Telefon kontaktowy. W przypadku firm dodatkowo należy podać: Nazwę Firmy oraz Numer NIP. Użytkownik ma możliwość podania innych danych pod które ma być dostawa zamówienia. Podane dane są analogiczne do w/w.

4. W trakcie zakupów przez Zarejestrowanego wcześniej Użytkownika wymagane jest podanie adresu e-mail oraz wcześniej określonego przez Użytkownika hasła. Po zalogowaniu na konto Użytkownika dane zamawiającego zostaną automatycznie zaczytane z konta.

5. W przypadku, gdy Użytkownik chce zapisać się do newslettera musi podać adres pe-mail i wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Multikable.pl danych osobowych.  Zgoda na przesyłanie informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest dobrowolna.

6. W przypadku chęci złożenia przez Użytkownika reklamacji związanej z zakupionym towarem w Sklepie Multikable.pl Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych tj. Imię i Nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Oprócz w/w danych Użytkownik ma możliwość podania nr konta bankowego, na które w przypadku przyjęcia reklamacji zostanie dokonany zwrot pieniędzy. Więcej informacji na temat Reklamacji Użytkownik znajdzie w Regulaminie Sklepu.

§3 Dane zbierane automatycznie

1. W sklepie internetowym Multikable.pl na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną Sprzedawca przetwarza dane Użytkownika charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Poniżej znajdują się dokładne informacje o zbieranych automatycznie danych oraz ich przeznaczeniu:

a) podstawowymi informacjami są dane o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Dane te są zbierane za pomocą programów Google Analytics (system do analizowania danych) oraz Google Adwords (system reklamowy).

b) informacje mówiące o skorzystaniu przez Użytkownika z usługi.

c) Dane pozyskiwane w trakcie przeglądania sklepu Multikable.pl m.in. IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz Google Adwords. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są przez Multikable.pl w celu:

1) optymalizacji sklepu internetowego m.in. zawartości stron, sposobu wyświetlania stron przez Użytkowników.

2) analizy i tworzeniu statystyk, które mają pomóc w zrozumieniu, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po sklepie internetowym.

3) Zachowaniu ciągłości w sesji Użytkownika Sklepu Multikable.pl – login i hasło Użytkownika.

3. Sklep Multikable.pl stosuje następujące rodzaje plików cookies:

1) Tymczasowe (sesyjne) to pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).
2) Stałe to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez Użytkownika ustawienia przeglądarki.
3) Własne pochodzące bezpośrednio z odwiedzonej strony internetowej.
4) Zewnętrzne pochodzące z witryny zewnętrznej niż witryna odwiedzana.
5) Konfiguracji umożliwiają ustawienie funkcji i usług w Sklepie internetowym.
6) Niezbędne umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w Sklepie internetowym.
7) Funkcjonalne umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności Sklepu internetowego.
8) Reklamowe umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu internetowego Multikable.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu internetowego.

6. Wykorzystywane przez Sklep internetowy Multikable.pl pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez podmioty współpracujące z Involt Sp. z o.o.

§4 Wykorzystanie danych

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika:

1) na podstawie art. 18 ust. 1-2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu założenia i prowadzenia Konta użytkownika w Sklepie internetowym.

2) na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz jej późniejszego wykonania.

3) na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia Użytkownikowi złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

4) na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu marketingu własnych produktów i usług.

5) na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu marketingu produktów partnerów biznesowych Involt Sp. z o.o.

2. Sprzedawca wykorzystuje dane zbierane automatycznie do analizy zachowania użytkowników na stronach Sklepu internetowego Multikable.pl, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych Sklepu internetowego.

3. Sprzedawca udostępnia dane Użytkownika:

1) Podmiotom świadczącym usługi przewozowe, w celu wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy sprzedaży,

2) Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych („GIODO”),

3) innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.

§5 Prawo dostępu do danych osobowych

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: sklep@multikable.pl lub poprzez kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą.

§6 Zabezpieczenie danych osobowych

1. Sprzedawca jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2. Podjęte przez Sprzedawcę działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli Użytkownik sam nie zachowuje zasad bezpieczeństwa. W szczególności Użytkownik powinien zachować w poufności login i hasło do konta w Sklepie internetowym i nie udostępniać ich osobom trzecim. Sprzedawca nie będzie zwracał się do Użytkownika o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania. W celu uniemożliwienia korzystania z Konta użytkownika osobom nieuprawnionym Użytkownik powinien się każdorazowo wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego.

******

Informujemy, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z wprowadzanymi zmianami przygotowaliśmy dla Państwa informację , która opisuje w jaki sposób Multikable.pl korzysta z Państwa danych.

KLAUZULA

Sklep Multikable.pl z siedzibą we  Wrocławiu  (54-530) przy ul. Graniczna 105, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:

  • Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją usług i zamówień , które Pan/Pani zamówił(a)/ złożył(a),
  • podanie danych było dobrowolne ale niezbędne w celu umożliwienia obsługi,
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  • dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy/zamówienia , i przedawnienia roszczeń  z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych,
  • Pana/Pani dane mogą zostać przekazane naszym partnerom, którzy zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną,  z których korzystamy oraz firmie odpowiedzialnej za niszczenie dokumentacji,
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • istnieje możliwość kontaktu z Multikable.pl w sprawie ochrony danych pod adresem: sklep@multikable.pl