Mieszkaniowe przewody gumowe – bezpieczny dom

Mimo iż dom – w przeciwieństwie do fabryki czy zakładu przemysłowego – nie kojarzy się z warunkami podwyższonego ryzyka wystąpienia pożaru bądź znaczącego wzrostu temperatury, w nim również przydają się trwałe mieszkaniowe przewody gumowe. Są to takie modele, które stosuje się m.in. w odkurzaczach, urządzeniach kuchennych i innych, w których zachodzi ryzyko naprężenia mechanicznego. Giętkość i trwałość sprawiają, że przewody gumowe nadają się do zasilania prądem odbiorników ruchomych, w tym przenośnych.

Przewody gumowe w firmie i ogrodzie

Ale przewody gumowe zdają egzamin nie tylko w mieszkaniu. Stosuje się je także w firmach (biurach czy restauracjach) i ogrodzie (jako przewody przyłączeniowe radzą sobie z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi). Sięgając po nie, musisz jedynie pamiętać, że przewody gumowe nie powinny być stosowane w warunkach temperatury przekraczającej 110°C. Wszystkie przewody gumowe ukazane w niniejszej kategorii odznaczają się mocą 300/500 V. Mają jednak różne przekroje i liczby żył.

Co sprawia, że przewody gumowe mieszkaniowe są trwałe?

Stosowane w mieszkaniach, firmach i ogrodach przewody gumowe to przewody wielożyłowe wytworzone z miedzi (w zależności od wariantu ocynowanej lub nie). To zapewnia im giętkość połączoną z trwałością. Z kolei izolacja została wykonana z gumy EPR. Powłoka z gumy chloroprenowej zabezpiecza przewody przed uszkodzeniem w wyniku kontaktu z olejem i materiami ropopochodnymi. Jeśli dojdzie do pożaru, przewody gumowe nie rozprzestrzenią płomienia ani nie będą wydzielały gęstych dymów czy produkowały szkodliwych substancji. Zamów je w hurtowni Multikable.pl i poproś o docięcie na odpowiednią długość.

Filter