Rodzaje oznaczeń kabli oraz przewodów elektrycznych