Kategorie

[vc_row][vc_column width=”1/4″]

[/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

Sklep internetowy www.multikable.pl (dalej sklep internetowy) prowadzi firma: INVOLT Sp. z o.o. sp. k. o numerze NIP 8943138259, REGON 382604740 z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Granicznej 105. Firma INVOLT wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00007722573. Administratorem danych osobowych jest INVOLT Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu. Oferty przedstawiane w sklepie internetowych www.multikable.pl nie są ofertami w rozumieniu treści przepisu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

Oferowane usługi
 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług, będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.multikable.pl, e-maila, telefonu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem, a firmą INVOLT Sp. z o.o. sp. k.
 3. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT, paragonu lub specyfikacji zamówienia.
 4. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z etapów: W zależności od wybranego towaru, do zamówienia, może zostać doliczony dodatkowy koszt bębna. W przypadku chęci zwrotu bębna należy zgłosić ten fakt firmie INVOLT Sp. z o.o. sp. k. pod adres e-mailowy biuro@involt.pl, która bez dodatkowych kosztów odbierze bęben od kupującego. W przypadku zgłoszenia chęci zwrotu bębnów w stanie nieuszkodzonym: w terminie do 60 dni od daty wystawienia faktury zostanie wystawiona faktura korygująca, według której nabycie zwróconych bębnów zostanie skorygowane do wartości „0”, zwrot bębnów po terminie wyżej wskazanym, a przed upływem roku od daty nabycia, skorygowany zostanie do wartości 85% bębnów wg. faktury. Bębny nie podlegają zwrotowi na rzecz Sklepu internetowego po upływie jednego roku od daty zakupu. Koszt bębna uzależniony jest od jego wielkości i waha się w przedziale od 90 zł netto do 2 100 zł netto za sztukę.

1. wybranie produktów,
2. złożenie zamówienia,
3. zapłata za zamówienie
4. odbiór zamówionych produktów

 1. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila potwierdzającego wpłynięcie zamówienia do sklepu internetowego. Zamówienia nie wymagają dodatkowego potwierdzenia, jednakże w przypadku sprzedaży internetowej, realizacja zamówienia jest poprzedzona kontaktem pracownika firmy INVOLT Sp. z o.o. sp. k. z Klientem w celu ustalenia istotnych elementów zamówienia oraz uzgodnienia wstępnego terminu realizacji.
 2. Umowę uważa się za zawartą po przesłaniu przez sklep za pomocą poczty elektronicznej w toku przyjmowania zamówienia, potwierdzenia realizacji zamówienia zawierającego istotne elementy zamówienia.
 3. W przypadku wybrania formy płatności Przelew na konto lub Przelewy 24 Klient zobowiązany jest to uregulowania należności za zamówienie w terminie do 7 dni kalendarzowych od momentu potwierdzenia przez Sklep realizacji zamówienia. W przypadku braku płatności Sklep internetowy anuluje złożone przez Klienta zamówienie. W przypadku chęci zrealizowania, przez Klienta, anulowanego zamówienia należy dokonać ponownego zamówienia przez Sklep Internetowy.
 4. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.multikable.pl w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 5. Ceny produktów umieszczone na stronie www.multikable.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 6. Ceny produktów nie uwzględniają kosztów obsługi zamówienia oraz kosztów wysyłki.
 7. Klient uiszcza cenę za zamówione produkty w następujący sposób:
 8. za pobraniem do kwoty zamówienia nieprzekraczającej 500 zł netto – należność przekazujemy kurierowi przy odbiorze przesyłki
 9. przelewem bankowym – przelew na wskazane konto na fakturze proforma
 10. Sklep zastrzega sobie możliwość pobrania zaliczki na poczet realizacji zamówienia, w wysokości indywidualnie określonej. W takim wypadku wpłata zaliczki jest warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sklep. W razie nieuiszczenia zaliczki w uzgodnionym terminie umowa ulega rozwiązaniu.
 11. Sklep, w niektórych przypadkach, zastrzega sobie możliwość zmiany, wybranej wcześniej przez Klienta, formy płatności za zamówienie
Dostawa
 1. Termin realizacji zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki do Klienta i jest podany ścieżce zakupowej. Zwykle czas potrzebny na realizację zamówienia to 2-3 dni robocze. Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest ustalany podczas kontaktu pracownika sklepu internetowego z Klientem.
 2. Usługa cięcia kabla wydłuża czas realizacji zamówienia o 1-2 dni robocze.
 3. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski transportem własnym firmy INVOLT Sp. z o.o. sp.k. lub pocztą kurierską. Sklep nie świadczy usług wnoszenia ani montażu sprzedawanych towarów.
Gwarancja, reklamacje i zwroty
 1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w siedzibie firmy INVOLT Sp. z o.o. sp. k.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt (kurier) protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.
 3. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać w Siedzibie firmy INVOLT Sp. z o.o. sp. k., gdzie można uzyskać także informacje o sposobie składania i realizacji reklamacji.
 4. Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmian a była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Zwrot towaru następuje na koszt i niebezpieczeństwo klienta. Równowartość ceny zwracanego towaru zostanie klientowi zwrócona w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez sklep zwróconego towaru – przelewem na jego konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres domowy, od kwoty tej zostanie potrącona w przypadku przekazu pocztowego kwota minimum (zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej). Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 6. Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa wart. 7, odstąpienie od umowy zawartej na odległość, ust. 1,
 7. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 8. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 9. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 10. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 11. dostarczania prasy,
 12. usług w zakresie gier hazardowych.
 13. Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
Pozostałe
 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez firmę INVOLT Sp. z o.o. sp.k. wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 2. Sklep zastrzega możliwość występowania rozbieżności w opisie towarów jak również w prezentowanych zdjęciach.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu „Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
 4. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie.
 5. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

[/vc_column_text][vc_wp_categories][/vc_column][vc_column][/vc_column][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]