Plan instalacji elektrycznej w kuchni. Część 2: rozmieszczanie gniazd wtykowych