Kategorie

Sprzedaż energii z fotowoltaiki przez firmę – jak to działa?

Jednym z argumentów przemawiających za instalacją modułów PV od zawsze była możliwość sprzedaży nadwyżek wyprodukowanego przez nie prądu. Początkowo przysługiwała ona jedynie gospodarstwom domowym, ale po nowelizacji ustawy o OZE z 2019 roku prosumentami mogą zostać także różne instytucje i przedsiębiorstwa. Jak działa sprzedaż energii z fotowoltaiki przez firmę? Najważniejsze informacje znajdziesz w tym artykule.