Dyrektywa CPR – unijne normy i wytyczne

Rys historyczny Parlament Europejski i Rada Europejska w marcu 2011 roku wydały rozporządzenie CPR. Jest to skrót od angielskiego Construction Products Regulation. Polega ono na klasyfikacji wyrobów budowlanych oraz usystematyzowaniu przepisów dotyczących metod ich testowania. Rozporządzenie weszło w życiu 1 lipca 2013 roku. Od 1 lipca 2016 wszyscy producenci, bądź importerzy otrzymali 12 miesięcy na zapewnienie […]