Kategorie

Wyniki kontroli kabli i przewodów przeprowadzonej przez UOKiK

Celem przeprowadzonej kontroli było sprawdzenie, czy oferowane na rynku kable oraz przewody elektryczne spełniają odpowiednie wymagania, dotyczące sprzętu elektrycznego. Całość opierała się o wymagania zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 roku. Specjaliści zajęli się oceną zgodności i nadzoru rynku. Kontrola dotyczyła tylko województwa lubelskiego, a powód stanowił fakt występowania dużej ilości producentów przewodów.

Zawirowania na rynku surowców

Koniec roku 2020, jak i pierwszy kwartał 2021 były dość chwiejnym okresem, w którym ceny niektórych surowców diametralnie się zmieniały. Wielu specjalistów wskazywało na związek gwałtownych zmian z trwającą pandemią koronawirusa. Oczywiście nagłe skoki cen są bardzo niekorzystne dla wielu branż, ponieważ surowce te wykorzystywane są w przemyśle.

Kategoryzacja skrętek UTP/FTP

Tradycyjna skrętka to nic innego, jak rodzaj przewodu sygnałowego służącego do przesyłu informacji. Zbudowana z kilku par skręconych kabli eliminuje zakłócenia elektromagnetyczne oraz tzw. przesłuchy. Skrętka znajduje zastosowanie zarówno w technologii cyfrowej jak i analogowej.