Różnica między kablem telekomunikacyjnym wewnętrznym a zewnętrznym