Sprzedaż energii z fotowoltaiki przez firmę – jak to działa?